De Zytholoog

Wanneer we spreken over brouwerij Feys-Callewaert in Beveren e/ä IJzer, thans een deelgemeente van Alveringem, is dit formeel wel juist, maar in de praktijk enigszins misleidend. Door haar ligging aan de Dode IJzer, pal op de grens tussen Beveren en Roesbrugge, leunt ze in feite veel meer aan bij dit laatste dorp dan bij de gemeente, waar ze administratief bij hoort. Al in de vroege jaren van de brouwerij had men dit 'probleem' opgelost door op het publiciteitsmateriaal beide namen te vermelden, waarbij 'Rousbrugge' - zoals het toen nog in het Frans geschreven werd - dikwijls in grotere letters werd weergegeven dan 'Beveren'. Meer zelfs, op oude etiketten van het bekendste bier Forte Brune is Beveren helemaal niet meer vermeld en is er alleen sprake van Rousbrugge. ...

Lees Meer


De Ijzerbode - 43ste Jaargang Nr. 9 SEPTEMBER 2013.

Van zoutziederij tot brouwerij - Het Anker aan de Dode IJzer
Bier maken was oorspronkelijk een huiselijk bedrijf. Van "brouwerijen" was er nog geen sprake. Tot op het einde van de 17de eeuw werd op elke boerderij bier gebrouwd, vooral in de oogsttijd wanneer vele dorstige kelen te lessen waren. Maar in mei 1693 kwam daar verandering in. Op boerderijen mocht slechts gebrouwd worden voor eigen gebruik. En zo ontstonden de "brouwerijen". Op iedere gemeente was er minstens één.
Tot halfweg de 19de eeuw werd er nog op een primitieve manier gebrouwd, maar daar kwam snel verandering in. ...

Lees Meer


Voormalige beschermde brouwerij Feys eindelijk verkocht.

KvW Vrijdag 18 oktober 2013
Al tientallen jaren lag de voormalige brouwerij van de familie Feys er verlaten bij. Vastgoedcoach Hendrik uit Gent werd verliefd op het gebouw en kocht het. Hij wil er volgend jaar zelfs weer bier brouwen. In de 7000 m² grote ruimte zal ook plaats zijn voor een horecazaak, een grote loft en een inspiratiecentrum. ...

Lees Meer


Gentenaar Hendrik Nelde zorgt voor nieuw leven in de brouwerij Feys.

KvW Vrijdag 27 september 2013 - "Volgend jaar brouw ik hier bier"
In het uiterste hoekje van de gemeente Alveringenm ligt de voormalige brouwerij Feys er ietwat troosteloos bij. Tientallen jaren van zo goed als complete inactiviteit hebben het gebouw in een toestand van compleet verval gebracht. ...

Lees Meer


Mouterij- Brouwerij FEYS- CALLWAERT stelt voor het eerst sinds lang zijn deuren open

Hendrik viert 48 jaar LEVEN, maar ook de historische Mouterij- Brouwerij FEYS- CALLWAERT stelt voor het eerst sinds lang zijn deuren open!

Op zondag 22 september de deuren openen voor het publiek : we tonen u de toekomstplannen en doelstellingen. U krijgt er een zonder omwegen, met bovenop - als kers op de taart - de verhalen van 4de generatiebrouwer Pierre Feys. Enkel op die dag halen we het ergste stof weg, maken we een aantal onderdelen van de oude brouwerij toegankelijk en kunnen de oude productieprocessen stap voor stap worden gevolgd in al hun grootsheid. Het wordt een fijne dag, en rondleidingen doen we in de namiddag (voor groepen ook in de voormiddag). Bier proeven behoort nadien tot de mogelijkheden, en 's avonds is er een house warming party voor de 'vrienden van het bier' (en dit in de meest ruime zin)

Schrijf u nu in met het aantal personen! Inschrijven kan op: https://www.facebook.com/events/377503335709274/

Er zal drank en zelf een frituur aanwezig zijn!


WONEN - Verliefd op een monument

Hendrik nelde wil brouwerij Feys laten herleven.

"Kijk nu toch eens!" Met glinsterende ogen wijst Hendrik Nelde naar een donker gebouwencomplex dat opdoemt uit de nevelige verten van de Westhoek. Dit zijn de overblijfselen van brouwerij Feys. Voor de argeloze voorbijganger net geen ruïne, voor Hendrik de verwezenlijking van een droom.

Lees Meer


Visit to the FEYS BREWERY, a conversion project

'best kept secrets about Belgian Beer' and the case presentation 'Sustainable Converting and Renovation of the historical brewery': a short report after the visit.

The luxury bus with VIP from almost 10 different countries inclusive FIABCI President elect Flavio Gonzaga left the foggy Brussels behind and found a wonderful sunshine towards the Belgian coastline. Specific information about the 150 past years of the FEYS brewery was shared while driving into FLANDERS FIELDS where the First World War was fought the hardest.

Lees Meer


INVITATION, Visit to the FEYS BREWERY

FIABCI Belgium organizes a full day of revelation 'best kept secrets about Belgian Beer' and the case presentation 'Sustainable Converting and Renovation of the historical brewery'.

Inclusive: transportation by luxury bus to the brewery FEYS, dinner with some Belgium beer tasting and a visit to a point of interest in the city of Ghent.

Lees Meer


1ste Denktank Dag - Brouwerij Feys Callewaert

Zaterdag 17 november 2012 – Roesbrugge/Beveren a/d Ijzer Hendrik & de vrienden van de brouwerij.

FEYS brouwerij DENKTANK.pdf